Znanje

Znanje je kot številska os.Med vsakima dvema različnima znanjema je vedno novo znanje.Na številski osi pa velja, da med dvema različnima racionalnima številoma vedno najdemo novo racionalno število. Torej smo ljudje večni iskalci znanja.Srečno!(Satcitananda)