PONAVLJANJE

Ponavljanje preide v navade, navade pa ustvarjajo življenjski slog.