Cenik inštrukcij matematike

PAKETI STORITEVCENA
Glej več!
OSNOVNA ŠOLA
Individualno učenje matematike. Poudarek je na privajanju na samostojno učenje
15,00 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
Individualne inštrukcije matematike

Inštruktorica: Friderika Lavrič
17,00 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
Individualne inštrukcije matematike.
Poudarek je na teoriji.
Inštruktorica: Friderika Lavrič.
18 € / 45 min
MATURA
Inštrukcije matematike individualne - ponovitev za maturo.
po dogovoru

Cenik inštrukcij fizike in elektrotehnike

PAKETI STORITEVCENA
Glej več!
OSNOVNA ŠOLA
individualno učenje fizike
15,00 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
individualne inštrukcije fizike
17 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
fizika matura (individualno ali skupinsko)
po dogovoru
SREDNJA ŠOLA
individualne inštrukcije
osnove elektrotehnik (izdelava osnovnih vezij)
17 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
elektrotehnika: vezja in naprave
17 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
pomoč pri vajah iz
osnov elektrotehnike (vezja in naprave)
17 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
inštrukcije fizike in osnove elektrotehnika - skupina dveh do treh dijakov
oi dogovoru

Cenik inštrukcij slovenščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
Cena / 60 min
Glej več!
inštrukcije slovenščine - osnovna šola12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije slovenščine -
srednja šola
12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije slovenščine - gimnazija 12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
poučevanje slovenščine in konverzacija
kot drugega oz. tujega jezika
(J/2 oz.T/J)- sln.j. za tujce
12,50 €15 €
priprava na izpit
za mednarodno potrdilo
o znanju slovenščine
12,50 €15 €
lektoriranje diplomskih nalog
in drugih slovenskih besedil
12,50 €

Cenik inštrukcij angleščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
Cena / 60 min
Glej več!
inštrukcije angleščine za osnovne šole12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije angleščine
za gimnazije
12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije angleščine
univerza
15 €
poučevanje angleščine
in konverzacija –
začetne stopnje angeščine – nižji nivo
12,50 €15 €
priprava za mendnarodni certifikat iz angleščine15 €
poslovna angleščina15 €
priprava za gimnazijsko maturo
iz angleščine
15 €
priprava za mednarodno maturo iz angleščine15 €

Cenik inštrukcij francoščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
Cena / 60 min
Glej več!
inštruiranje francoščine za osnovne šole 12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštruiranje francoščine -
srednja šola, gimnazija
12,50 € - 1 do 2 dijaka15 €
inštruiranje francoščine - univerza15 €
priprava na zaključni izpit iz francoščine12,50 €
priprava na maturo iz francoščine12,50 €15 €
priprava na mednarodno maturo iz francoščine15 €
priprava na mednarodni certifikat iz francoščine15 €
poslovna francoščina15 €

Cenik inštrukcij nemščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
inštrukcije nemščine - osnovna šola;
individualne
12,50 €
inštrukcije nemščine - osnovna šola;
2 osebi
12,50 €
inštrukcije nemščine - srednja šola, gimnazija; individualne12,50 €
inštrukcije nemščine - srednja šola, gimnazija; 2 osebi12,50 €
priprava na zaključni izpit - maturo iz nemščine; individualno12,50 €
priprava na zaključni izpit - maturo iz nemščine; 2 osebi12,50 €