Cenik inštrukcij matematike

PAKETI STORITEVCENA
Glej več!
OSNOVNA ŠOLA
Individualno učenje matematike. Poudarek je na privajanju na samostojno učenje
15 € / 45 min
OSNOVNA ŠOLA
Pomoč učencem pri pisanju nalog.
Pridem tudi na dom!
15 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
Individualne inštrukcije matematike
Poudarek je na boljšem razumevanje in privajanjem na samostojno učenje.
Inštruktorica: Friderika Lavrič
17,5 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
Individualne inštrukcije matematike
Poudarek je na reševanju nalog.
17,5 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
Individualne inštrukcije matematike.
Poudarek je na teoriji.
Inštruktorica: Friderika Lavrič.
17,5 € / 45 min
MATURA
Inštrukcije matematike individualne - ponovitev za maturo.
po dogovoru
EKONOMSKE SREDNJE ŠOLE
IN EKONOMSKA FAKULTETA
Inštrukcije statistike in stohastike.
po dogovoru

Cenik inštrukcij fizike in elektrotehnike

PAKETI STORITEVCENA
Glej več!
OSNOVNA ŠOLA
individualno učenje fizike
15 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
individualne inštrukcije fizike
17,5 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
fizika matura (individualno ali skupinsko)
po dogovoru
SREDNJA ŠOLA
individualne inštrukcije
osnove elektrotehnik (izdelava osnovnih vezij)
17,5 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
elektrotehnika: vezja in naprave
17,5 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
pomoč pri vajah iz
osnov elektrotehnike (vezja in naprave)
17,5 € / 45 min
SREDNJA ŠOLA
inštrukcije fizike in osnove elektrotehnika - skupina dveh do treh dijakov
po dogovoru

Cenik inštrukcij slovenščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
Cena / 60 min
Glej več!
inštrukcije slovenščine - osnovna šola12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije slovenščine -
srednja šola
12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije slovenščine - gimnazija 12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
poučevanje slovenščine in konverzacija
kot drugega oz. tujega jezika
(J/2 oz.T/J)- sln.j. za tujce
12,50 €15 €
priprava na izpit
za mednarodno potrdilo
o znanju slovenščine
12,50 €15 €
lektoriranje diplomskih nalog
in drugih slovenskih besedil
12,50 €

Cenik inštrukcij angleščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
Cena / 60 min
Glej več!
inštrukcije angleščine za osnovne šole12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije angleščine
za gimnazije
12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštrukcije angleščine
univerza
15 €
poučevanje angleščine
in konverzacija –
začetne stopnje angeščine – nižji nivo
12,50 €15 €
priprava za mendnarodni certifikat iz angleščine15 €
poslovna angleščina15 €
priprava za gimnazijsko maturo
iz angleščine
15 €
priprava za mednarodno maturo iz angleščine15 €

Cenik inštrukcij francoščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
Cena / 60 min
Glej več!
inštruiranje francoščine za osnovne šole 12,50 € - 1 do 2 učenca15 €
inštruiranje francoščine -
srednja šola, gimnazija
12,50 € - 1 do 2 dijaka15 €
inštruiranje francoščine - univerza15 €
priprava na zaključni izpit iz francoščine12,50 €
priprava na maturo iz francoščine12,50 €15 €
priprava na mednarodno maturo iz francoščine15 €
priprava na mednarodni certifikat iz francoščine15 €
poslovna francoščina15 €

Cenik inštrukcij nemščine

StoritevCena / 45 min
Glej več!
inštrukcije nemščine - osnovna šola;
individualne
12,50 €
inštrukcije nemščine - osnovna šola;
2 osebi
12,50 €
inštrukcije nemščine - srednja šola, gimnazija; individualne12,50 €
inštrukcije nemščine - srednja šola, gimnazija; 2 osebi12,50 €
priprava na zaključni izpit - maturo iz nemščine; individualno12,50 €
priprava na zaključni izpit - maturo iz nemščine; 2 osebi12,50 €