21 dni meditacij – usmerjanje misli

2.dan ponavljam
I create my personal abundance from an infinite source.
Deepak Chopra

21 dni meditacij – usmerjanje misli

1.dan ponavljam
The Reality of Abundance
“Today, I behold all the abundance that surrounds me”
Deepak Chopra

21 dni usmerjanja misli

1. dan
Today I behold all the abundance that surrounds me. Mantra SO HUM.
Deepak Chopra

Learning

– Learning is finding out what you already know.
– Doing is demonstrating that you know it.
– Teaching is remainding others that they know just as well as you.
– You are all: learners doers, teachers.
Richard Bach

IZBOLJŠAVA – nikoli ni prepozno

Ko se ti zazdi,da bi lahko določeno področje življenja izboljšal (pa ga ne izboljšuješ), so za to še vedno možnosti. Povezati se je potrebno s pravo osebo na pravi način.

UM

Ljudi kontrolira lasten um. Bodite prijazni do svojega uma.

PONAVLJANJE

Ponavljanje preide v navade, navade pa ustvarjajo življenjski slog.

Znanje

Znanje je kot številska os.Med vsakima dvema različnima znanjema je vedno novo znanje.Na številski osi pa velja, da med dvema različnima racionalnima številoma vedno najdemo novo racionalno število. Torej smo ljudje večni iskalci znanja.Srečno!(Satcitananda)

Misel dneva


 


Zakaj se moram učiti matematiko?

Pogosto slišimo učenca in dijaka vprašati, zakaj se mora učiti matematiko, ko pa jo tako ne bo nikdar potreboval.

Res je, tudi znanstveniki v praksi redko rešujejo kvadratne enačbe, rišejo grafe elementarnih funkcij itd. Toda srednješolsko učenje matematike jim zbistri možgane tako, da bodo v življenju mnogo laže reševali probleme, na katere bodo naleteli.

Matematika te nauči natančnega, formalno pravilnega razmišljanja in izražanja. To je sposobnost, ki jo lahko uporabimo kjerkoli. Je primer abstraktnega razmišljanja. Beseda abstrakcija pomeni, da odmislimo vse, kar ni bistveno za rešitev problema ali življenske situacije in rešujemo samo to, kar se nam zdi bistveno.

Sicer pa, od kod izhaja beseda matematika? Izvorno (grško) pomeni mathēmatikós ukaželjen, odprte glave. Izpeljano je iz gr. máthēma, kar pomeni znanje, znanost veda, nauk, to pa iz glagola manthánō učim se, spoznavam.  (Marko Snoj: “Slovenski etimološki slovar”, Modrijan založba, d.o.o., 2003)