Zakaj se moram učiti matematiko?

Pogosto slišimo učenca in dijaka vprašati, zakaj se mora učiti matematiko, ko pa jo tako ne bo nikdar potreboval.

Res je, tudi znanstveniki v praksi redko rešujejo kvadratne enačbe, rišejo grafe elementarnih funkcij itd. Toda srednješolsko učenje matematike jim zbistri možgane tako, da bodo v življenju mnogo laže reševali probleme, na katere bodo naleteli.

Matematika te nauči natančnega, formalno pravilnega razmišljanja in izražanja. To je sposobnost, ki jo lahko uporabimo kjerkoli. Je primer abstraktnega razmišljanja. Beseda abstrakcija pomeni, da odmislimo vse, kar ni bistveno za rešitev problema ali življenske situacije in rešujemo samo to, kar se nam zdi bistveno.

Sicer pa, od kod izhaja beseda matematika? Izvorno (grško) pomeni mathēmatikós ukaželjen, odprte glave. Izpeljano je iz gr. máthēma, kar pomeni znanje, znanost veda, nauk, to pa iz glagola manthánō učim se, spoznavam.  (Marko Snoj: “Slovenski etimološki slovar”, Modrijan založba, d.o.o., 2003)