Zakaj Satcitananda – Inštrukcije Riki?

30 let Satcitananda d.o.o., Inštrukcije Riki

20 let Satcitananda, d.o.o.
Inštruktorica Friderika Lavrič – Riki je začela inštruirati matematiko že v svoji osnovni šoli, ko je pomagala svojim sošolkam in sošolcem. Kasneje je poučevala matematiko na šolah in izobraževalnih ustanovah. Leta 1992 je ustanovila lastno družbo Satcitananda, d.o.o., kjer poučuje matematiko že 24 let. Poiščejo jo vsi, ki imajo nepremostljive težave pri učenju ali pa si želijo izboljšati učni uspeh.

S pomočjo pogovora s starši in učenci poskuša Riki najprej ugotoviti vzrok za učne težave. Kasneje prilagodi inštrukcije učencu tako, da je uspeh kar največji.

Prva svetovalna ura je brezplačna.

Učenci dojemajo snov na različne načine


Pri poučevanju matematike je Riki ugotovila, da dojemajo učenci učno snov na tri glavne načine: vizualni, slušni in dinamični način. Pri  vizualnem načinu povezujejo učenci snov  s tem, kar vidijo. Inštruktor si pomaga z miselnimi vzorci, skicami in modeli.  Pri slušnem načinu  učenec raje posluša in sprašuje, kot pa piše.  Potrebna je obširna razlaga snovi in ponavljanje. Pri dinamičnem načinu je razumevanje povezano z gibanjem in dotikom. Pomagamo si z modeli in animacijami.

S kombinacijo naštetih načinov dosega Riki pri delu z učenci že v kratkem času znaten napredek.

Satcitananda TIM inštruktorjev

Z Riki sodeluje tim vrhunskih  strokovnjakov in pedagogov z večletno prakso. Satcitananda TIM inštruktorjev poučuje na podoben način kot Riki. Inštruirajo naslednje predmete: